Перейти до основного вмісту

причини антропогенного забруднення довкілля і основні джерела класифікація антропогенних забруднень за походженням.

Глава: Основні джерела антропогенного забруднення навколишнього середовища. ВУЗ: ВНТУ.  + + Основними джерелами антропогенного забруднення середовища є: виробники енергії (ТЕС, АЕС, ГРЕС, сотні тисяч котелень); усі промислові об’єкти (в першу чергу металургійні , хімічні, нафтопереробні, цементні, целюлозно-паперові); сільське господарство; військова промисловість і військові об’єкти; автотранспорт та інші види транспорту; гірничеє виробництво.
Основними джерелами антропогенного забруднення середовища є: • виробники енергії (ТЕС, АЕС, ГРЕС, сотні тисяч котельних), • усі промислові об’єкти (в першу чергу металургійні, хімічні, нафтопереробні, цементні, целюлозно-паперові)  Вважають, що за ступенем забруднення природного середовища нині перше місце посідають металургійна промисловість і автотранспорт, які загалом спричинюють до 70-85 % всього обсягу забруднень (залежно від району та масштабів виробництва). В Україні металургійна промисловість зумовлює близько третини забруднень атмосфери й природних вод. Останнім часом для всіх великих міст України характерне зростання частки забруднення довкілля за рахунок автотранспорту.
Забруднювачі довкілля. Під забрудненням навколишнього середовища розуміють надходження в біосферу будь-яких твердих, рідких і газоподібних речовин або видів енергії (теплоти, звуку, радіоактивності і т. п.) у кількостях, що шкідливо впливають на людину, тварин і рослини як безпосередньо, так і непрямим шляхом. Джерела забруднення дуже різноманітні: серед них не тільки промислові підприємства і  -радіоактивні речовини. Прийнято розрізняти антропогенні забруднювачі, які можуть руйнуватись біологічними процесами та ті, що не піддаються руйнуванню. Перші надходять до природних кругообігів речовин і тому швидко зникають або піддаються руйнуванню біологічними агентами.
Класифікація антропогенних забруднень за походженням. 3. Механічні забруднення, їх джерела і вплив на навколишнє середовище та живі організми. 4. Хімічні забруднення довкілля, джерела їх і основні забруднюючі речовини. Поведінка забруднюючих речовин в навколишньому середовищі, вплив на живі організми і стан навколишнього середовища. 5. Фізичні забруднення біосфери, основні види їх і джерела. Вплив на живі організми. 6. Забруднення довкілля пестицидами, особливості їх впливу на довкілля і живі організми. 7. Біологічне забруднення природне і антропогенне.
Основні антропогенні джерела забруднення — презентація з географії на порталі GDZ4YOU — з нами вчитись дійсно легко, відчуй це!  Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища.Види забруднень та їх вплив на компоненти природи та живі організми. Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища.Види забруднень та їх вплив на компоненти природи , живі організми. Слайд #2. Забруднення –це привнесення надмірної кількості хімічних елементів та їхніх сполук у природне середовище. Слайд #3.
1. Основні джерела антропогенного забруднення. 2. Забруднення та їх класифікація. 3. Роль галузей господарства у виникненні екологічних проблем. 1. Основні джерела антропогенного забруднення. 2. Забруднення та їх класифікація.  Джерела антропогенного забруднення та класифікація забруднень. [ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.
Під забрудненням довкілля слід розуміти зміну властивостей середовища (хімічних, механічних, фізичних, біологічних і пов’язаних із ними інформаційних), яка відбувається як наслідок природних чи антропогенних процесів, що спричиняють погіршення функцій природи стосовно певного об’єкта (людини, біологічного організму, об’єктів життєдіяльності людини). Класифікація можливих видів забруднення довкілля та їх характеристика наводиться в табл. 3.1. Таблиця 3.1 Характеристика основних видів забруднення навколишнього середовища. Вид забруднення. Визначення.
Антропогенний вплив на довкілля. Національний технічний університет України. Київський політехнічний інститут.  Основні джерела антропогенного забруднення довкілля. З появою людини на планеті Земля велику роль у глобальній екосистемі стали відігравати взаємовідносини суспільства і природи. Особливо швидко посилюється вплив суспільства на природу у зв’язку з розвитком машинного виробництва. Завдяки цьому масштаби впливу суспільства на природу поширюються так швидко, що людство поступово перетворюється у потужну геологічну силу, яка впливає на природні процеси. На всі кругообіги, що здійснюються у природі, людина прямо чи опосередковано мас вплив.
Антропогенний вплив на довкілля. Національний технічний університет України. Київський політехнічний інститут.  Основні джерела антропогенного забруднення довкілля. З появою людини на планеті Земля велику роль у глобальній екосистемі стали відігравати взаємовідносини суспільства і природи. Особливо швидко посилюється вплив суспільства на природу у зв’язку з розвитком машинного виробництва. Завдяки цьому масштаби впливу суспільства на природу поширюються так швидко, що людство поступово перетворюється у потужну геологічну силу, яка впливає на природні процеси. На всі кругообіги, що здійснюються у природі, людина прямо чи опосередковано мас вплив.
До основних антропогенних забруднювачів довкілля, крім шкідливих речовин, що викидаються промисловими підприємствами, пестицидів і мінеральних добрив, що застосовуються в сільському господарстві, забруднень усіх видів транспорту, належать також транспортні та виробничі шуми, іонізуюче випромінювання, вібрації, світлові та теплові впливи, які детальніше будуть розглянуті далі.
Презентація на тему: Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища. Завантажити презентацію. Отримати код.  Забруднення – привнесення надмірної кількості хімічних елементів та їхніх сполук у природне середовище. Слайд 4. Слайд 5.  Медико – картографічний аналіз забруднення довкілля Як виявилося, найгірша екологія у 24 населених пунктах. Переважно це промисловий схід України. Центри металургії та енергетики, а отже, осередки забруднення атмосфери — це міста Макіївка, Маріуполь, Алчевськ, Харцизьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Дніпродзержинськ. Слайд 7. Медико – картографічний аналіз забруднення довкілля. Слайд 8.
1. Основні джерела антропогенного забруднення. 2. Забруднення та їх класифікація. 3. Роль галузей господарства у виникненні екологічних проблем. 1. Основні джерела антропогенного забруднення. Поряд із виснаженням природних ресурсів збільшення чисельності населення планети створює небезпеку глобального забруднення середовища мешкання, яке призводить до непередбачуваних катаклізмів: епідемій, погіршення якості води, їжі та життя в цілому. Яка ж основна причина і хто головний винуватець забруднення?
Основними джерелами антропогенного забруднення довкілля є: — виробники енергії (ТЕС, АЕС, сотні тисяч котельних); — промислові об’єкти (особливо таких галузей, як металургійна, хімічна, нафтопереробна, цементна, целюлозно — паперова)  Основна частка забруднень припадає на східну частину України, де основними джерелами забруднення повітря є стаціонарні джерела, тобто підприємства. У всіх великих містах України повітря забруднюється, в основному, автотранспортом. Останнім часом масова частка забруднення повітря від автотранспорту складає 70-90 % від загальної маси забруднення.
Класифікація джерел забруднення довкілля: за походженням, за характером забруднення довкілля, за розташуванням джерела, за локалізацією виробництва, за характером виявлення, за температурою викидів джерела. Основні джерела забруднення біосфери, що утворюються природними, виробничими і побутовими процесами, можуть бути об’єднані в дві групи: 1. забруднення природного походження; 2. забруднення штучного походження. За характером забруднення довкілля. 1. матеріальні (токсичні й нетоксичні); 2. енергетичні (теплові викиди, всі види випромінювань і поля, що впливають на природне середовище). За роз
На тему: «Основні джерела антропогенного забруднення та класифікація забруднень». Зміст. 1. Основні джерела антропогенного забруднення. 2. Забруднення та їх класифікація.  Яка ж основна причина і хто головний винуватець забруднення? За статистикою, серед усіх джерел забруднення на першому місті – відпрацьовані гази автотранспорту (до 70% усіх хвороб у містах викликано ними), на другому – викиди теплових електростанцій, на третьому – хімічна промисловість.  Забруднення – внесення в навколишнє середовище або виникнення в ньому нових, зазвичай не характерних фізичних чинників, хімічних і біологічних речовин, які шкодять природним екосистемам та людині.
Забруднення довкілля – зміна кількісних і якісних характеристик довкілля внаслідок надходження до нього або утворення в ньому фізичних, хімічних чи біологічних чинників, які негативно впливають на стан навколишнього природного середовища та життєдіяльність людини. За характером походження виділяють природне та антропогенне забруднення довкілля. Природне забруднення виникає внаслідок потужних природних процесів (виверження вулканів, лісові пожежі, вивітрювання, масове розмноження комах тощо) без будь-якого впливу людини. Антропогенне забруднення є результатом діяльності людини й інколи за масшт  Основні види та чинники забруднення довкілля. Механічне.
Розрізняють природні й антропогенні забруднення. Природне виникає в результаті природних причин — виверження вулканів, землетрусів, катастрофічних повеней, пожеж. Антропогенне забруднення — результат людської діяльності. Сьогодні загальна потужність джерел антропогенного забруднення в багатьох випадках перевершує потужність природних. Природні джерела нітроген оксиду викидають ЗО млн т на рік, а антропогенні — 35-50 млн т; сульфур діоксиду — відповідно, ЗО і понад 150 млн т. У результаті діяльності людини свинцю потрапляє в біосферу в 10 разів більше, ніж у процесі природних забруднень. За мас
Штучні та природні джерела забруднення атмосфери. Природне забруднення атмосфери.  Штучне (антропогенне) забруднення атмосфери. відбувається внаслідок зміни її складу та властивостей під впливом діяльності людини. За будовою та характером впливу на атмосферу штучні джерела забруднення умовно поділяють на технічні (пил цементних заводів, дим і сажа від згоряння вугілля) та хімічні (пило- або газоподібні речовини, які можуть вступати в хімічні реакції). Класифікація методів і апаратів для знешкодження газових викидів. З відхідними газами в атмосферу надходять тверді, рідкі, паро- і газоподібні речовини неорганічного і органічного походження.
Антропогенне забруднення — результат діяльності людей. Розрізняють механічні, хімічні, фізичні, біологічні забруднення, які впливають на стан довкілля як окремо, так і всі разом. Механічне забруднення — забруднення довкілля механічними відходами, наприклад побутовим сміттям. Тому до джерел забруднення навколишнього середовища належать очисні споруди міст, полігони твердих побутових відходів.  Вони є джерелами забруднення довкілля такими забруднювальними речовинами, як радіоактивні відходи, радіоактивні речовини.
Забруднення – це зміна якості навколишнього середовища, що призводить до негативних наслідків. Розрізняють природні й антропогенні забруднення. Природне виникає в результаті природних причин – виверження вулканів, землетрусів, катастрофічних повеней, пожеж. Антропогенне – результат людської діяльності. В наш час загальна потужність джерел антропогенного забруднення в багатьох випадках перевершує потужність природних. Природні джерела окису азоту викидають 30 млн. т. на рік, а антропогенні – 35-50млн. т; двоокису сірки відповідно 30 і більше 150 млн. т. У результаті діяльності людини в біосферу
Джерел забруднення води багато, основними з них є: ·стічні води промислових підприємств; ·побутових стоках комунального господарства  З усіх джерел забруднення води основне значення мають виробничі стічні води. За фізичним станом забруднення розділяють : нерозчинні, колоїдні, розчинні.  Збільшення біологічного забруднення гідросфери внаслідок антропогенних впливів цілком можна віднести до помсти природи, до ефектів протидії надмірному втручанню надто великої кількості людей у довкілля. Не буде перебільшенням стверджувати, що практично всі елементи і речовини, які використовує чи виготовляє людина, так чи інакше опиняються у гідросфері [1].
Розрізняють природні й антропогенні забруднення. Природне виникає в результаті природних причин — виверження вулканів, землетрусів, катастрофічних повеней, пожеж. 4. Антропогенне забруднення — результат людської діяльності. 5. У наш час загальна потужність джерел антропогенного забруднення в багатьох випадках перевершує потужність природних. Природні джерела нітроген оксиду викидають 3О млн. т. на рік, а антропогенні — 35-50 млн. т.; двоокису сульфуру, відповідно, 3О і понад 150 млн. т. У результаті діяльності людини свинцю потрапляє в біосферу в 10 разів більше, ніж у процесі природних забруд
Основні джерела антропогенного забруднення довкілля. INTERNET-ДЖЕРЕЛА. Internet-джерела.  Антропогенне забруднення — це процес надходження в навколишнє середовище внаслідок діяльності людини твердих, рідких, газоподібних відходів, організмів, енергій в кількостях, які змінюють компоненти природи, негативно впливають на людину, флору та фауну. Основними джерелами антропогенного забруднення є  Головними причинами цієї першості є: недосконалі технології виробництва, надмірна концентрація — як територіальна, так і в межах одного підприємства, брак надійних природозахисних споруд. Недосконалість сучасних технологій не дає можливість повністю переробляти мінеральну сировину.
Основні джерела антропогенного забруднення довкілля та необхідність його захисту. Основними джерелами антропогенного забруднення середовища є виробники енергії (ТЕС, АЕС, ГРЕС, сотні тисяч котельних, хімічні, нафтопереробні заводи, цементні, целюлозно-паперові підприємства, екстенсивне перехімізоване сільськогосподарське виробництво, військова промисловість і військові об’єкти, транспорт, гірниче виробництво).  Першоджерелом і першопричиною бурхливого розвитку глобальної екологічної кризи є, як вважають міжнародні експерти, демографічний вибух, дуже швидке зростання населення планети (на 1 жовтня 1999 р. 6 млрд жителів, див.рис.), що

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу